iNaturalist-nätverket

iNaturalist-nätverket är en samling anpassade webbplatser som är fullt kopplade till den globala iNaturalist-communityn. Nätverksplatser stöds av lokala institutioner som främjar lokal användning och underlättar användningen av data från iNaturalist för att gynna lokal biologisk mångfald. De har tillgång till exakta koordinater inom sina geografiska områden som automatiskt diffuseras vid publik visning för att bättre skydda hotade arter.

Ditt användarnamn och lösenord fungerar på alla webbplatser som ingår i iNaturalist-nätverket. Om du väljer att anknyta dig till en nätverkswebbplats, kommer de lokala institutioner som stödjer varje webbplats också att ha tillgång till din e-postadress (endast för att kommunicera med dig om webbplatsaktiviteter) och tillgång till de exakta koordinaterna för fynd som du har valt att göra offentligt diffuserade eller privata.

California Academy of Sciences och National Geographic Society har formella avtal med organisationer i vart och ett av dessa geografiska områden för att stöda användningen av iNaturalist-plattformen. Om din organisation är intresserad av att gå med i iNaturalist-nätverket, kan du hitta mer information här.

iNaturalist-nätverket består av ett flertal organisationer:

Nätverksmedlem Anknutna organisationer
 • Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
 • New Zealand Biodiversity Recording Network
 • Canadian Wildlife Federation (CWF)
 • Parks Canada
 • NatureServe Canada
 • Royal Ontario Museum (ROM)
 • Instituto Humboldt
 • Biodiversity4All
 • Atlas of Living Australia
 • MiAmbiente
 • Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO)
 • University of Haifa
 • Fundación Vida Silvestre Argentina
 • Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)
 • Ministerio del Medio Ambiente
 • Finnish Biodiversity Information Facility
 • SLU Swedish Species Information Centre
 • GBIF.ES
 • iSea
 • Goulandris Museum of Natural History
 • Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
 • National Biodiversity Network Trust
 • Marine Biological Association
 • Biological Records Centre
 • Luxembourg National Museum of Natural History (MnhnL)
 • National Chiayi University
 • Taiwan Forestry Research Institute
 • Biodiversidata
 • JULANA