Om iNaturalist.Se

iNaturalist.Se är en online-community där naturälskare över hela världen kan lära sig om arter på ett roligt sätt tillsammans. Ladda upp bilder på dina artobservationer och låt andra art- och naturintresserade hjälpa dig med artbestämningen. Håll koll på dina och andras fynd, läs fakta om arterna och lär dig känna igen fler arter i vår natur.

iNaturalist.Se är den svenska delen av det internationella iNaturalist-nätverket. SLU Artdatabanken är medlem i nätverket och ansvarar för noden i Sverige.

Mer information på svenska finns på hjälpsidorna.

Välkommen!


SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.

SLU Artdatabanken erbjuder flera olika tjänster för dig som är art- och naturintresserad och vill bidra till svensk naturvård.

Artportalen är ett system för inrapportering och sökning av artobservationer i Sverige där informationen direkt kommer svensk naturvård till del. Artportalen är ett öppet system och används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner. Artportalen har flera anpassade applikationer för inrapportering. Läs mer om Artportalen på SLU Artdatabankens webbplats..

Revised on 19 juli 2023 18.14 by carrieseltzer carrieseltzer