Hjälp

På de här sidorna finns ett urval av hjälptexterna på svenska, fullständig hjälp på engelska finns på iNaturalist.orgs hjälpsidor.

Support & diskussionsforum

Så här kommer du igång

När du har registrerat ett konto kan du lägga in dina artobservationer direkt i webbläsaren eller i mobilappen.

Grunder

  • Lägg till bild av din observation.
  • Lägg till information om vilken art det handlar om. Det är viktigt att arten blir rätt bestämd. Den automatiska bildigenkänningen ger dig förslag. Om du är osäker på vilken art det är, välj den taxonomiska nivå du känner dig säker på. Du kommer få hjälp av communityn med artbestämningen.
  • Ange det datum då observationen gjordes.
  • Ange så exakt position som möjligt för ditt fynd i kartan. iNaturalist ger förslag på plats, men du behöver kontrollera och förfina positionen så noggrant som möjligt.

Med mobilapp

Installera lämplig app på din mobil:

Android app on Google Play iPhone app in the Apple App Store

Följ sedan antingen instruktionerna i appen eller dessa mer utförliga instruktioner för att lägga in observationer.

Med en webbläsare

  • Tryck på den gröna Ladda upp-knappen längst upp till höger och välj bild.
  • Lägg till information om fyndet.
  • Tryck på Skicka in observation längst uppe till höger.

Mer utförlig hjälp finns under lägg in observationer.

Revised on 3 maj 2021 07.55 by antagraslu antagraslu