Vanliga frågor och svar

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om iNaturalist.Se specifikt och om iNaturalist generellt. Mer information på svenska finns via länkarna till vänster. För fullständig information om och hjälp med iNaturalist, gå till de engelska hjälpsidorna på iNaturalist.org.

Vilka står bakom iNaturalist?

iNaturalist har sin bas i USA, men genom iNaturalist-nätverket har ett nätverk med nationella noder över hela världen byggts upp. SLU Artdatabanken ansvarar för noden i Sverige, vilket inkluderar webbplatsen iNaturalist.Se.

Vad är syftet med iNaturalist.Se?

Syftet med iNaturalist.Se är att få människor i Sverige att vistas mer i naturen, förstå dess värde och vilja bevara den.

Vad är iNaturalist.Se?

iNaturalist.se är en online-community där naturälskare i Sverige kan lära sig om arter på ett roligt sätt tillsammans. På ett enkelt sätt kan användarna få hjälp av andra kunniga personer med att artbestämma sina fynd, men kan också få hjälp av den automatiska bildigenkänningen. Med iNaturalist är det enkelt att upptäcka mer av vad naturen har att erbjuda och att lära känna andra med samma intresse.

iNaturalist.Se erbjuder en version av iNaturalist på svenska som utgår från svenska förhållanden i fråga om artskydd och taxonomi, det vill säga arternas namn och släktskap.

Den svenska översättningen kan aktiveras på alla sajter inom iNaturalist-nätverket genom att ändra språk längst ner till höger på sidan. Vissa informationstexter är dock anpassade till svenska förhållanden och syns endast på iNaturalist.Se. Det kan t.ex. handla om hur SLU Artdatabanken tar hand om data från iNaturalist och vad skillnaden är mellan Artportalen och iNaturalist.

Vem riktar sig iNaturalist.Se till?

iNaturalist.Se är till för den som vistas i svensk natur, är artintresserad, som vill lära sig mer om arter, dela med sig av sin artkunskap och träffa andra som har samma intresse.

Hur hanteras det data som laddas upp till iNaturalist.Se?

Datat lagras hos iNaturalist i USA oavsett om man laddat upp det på iNaturalist.org, iNaturalist.Se eller någon annan webbplats i nätverket. De data som uppnått forskningsklass (research-grade) hämtas dagligen till SLU Artdatabanken där det blir tillgängligt i bland annat Artfakta.se via tjänsten Fyndkartor. När data hämtas till SLU Artdatabanken görs först en automatiskt taxonmatchning mot SLU Artdatabankens taxonomiska databas Dyntaxa. Om inte matchningen lyckas för en art kan inte fynden för den arten importeras till databasen och inte heller tillgängliggöras för svensk naturvård. I dagsläget garanteras en korrekt matchning för de ca 150 skyddsklassade arter som finns representerade i båda systemen.

Skyddsklassat data exporteras två gånger årligen till SLU Artdatabanken. Observera att det endast är skyddsklassat data från just iNaturalist.Se som exporteras till SLU Artdatabanken. iNaturalist-data exporteras även till Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Hur hanteras känsliga/skyddsklassade arter i iNaturalist?

Samma arter som är skyddsklassade av SLU Artdatabanken (och som därför skyddas i Artportalen som SLU Artdatabanken tillhandahåller) skyddas även i iNaturalist genom att de diffuseras eller döljs. Skillnaden mellan de båda systemen är att samtliga svenska fynd av en skyddsklassad art diffuseras/döljs i iNaturalist medan det i Artportalen förekommer att endast vissa fynd av en art skyddas, t.ex. häckande fåglar i en viss region under en avgränsad tidsperiod. Läs om skyddsklassning på SLU Artdatabankens webbplats.
I iNaturalist skyddas känsliga arter antingen automatiskt av systemet eller manuellt av användaren med följande alternativ:

 • Publik (public): Alla kan se koordinaterna. Markeras med en tårformad symbol i kartan.
 • Diffuserad (obscured): Koordinaterna syns på ett slumpmässigt ställe inom ett område om 0,2 x 0,2 grader. Området är 22 x 22 km vid ekvatorn men minskar ju närmre polerna man kommer (i Uppsala är rutan inte större än 11x11 km). De exakta koordinaterna visas för den som lagt in fyndet, betrodda användare (trusted users), betrodda projektförvaltare (trusted project curators) och respektive nationell nod (d.v.s. SLU Artdatabanken i Sverige). Betrodda användare lägger varje användare själv till. Markeras med en rund symbol i kartan.
 • Privat (private): Koordinaterna är helt dolda från offentliga kartor. Koordinaterna är bara åtkomliga för observatören, betrodda användare och betrodda projektförvaltare. SLU Artdatabanken kan se koordinater för taxa som döljs automatiskt av systemet. För fynd som användaren själv valt att dölja, delas koordinaterna endast om användaren aktivt valt detta i sina kontoinställningar.

Vilka arter i Sverige skyddas i iNaturalist?

De arter som SLU Artdatabanken väljer att skydda i iNaturalist skyddas oavsett om de läggs in på iNaturalist.org, iNaturalist.Se eller någon annan webbplats i nätverket så länge de observerats inom Sveriges gränser. Lista över arter som skyddas i iNaturalist, observerade i Sverige (pdf 0,1 MB).

Vad är en betrodd användare?

Du kan välja att göra en användare till betrodd (trusted user) genom att anförtro denne de exakta koordinaterna för dina skyddade fynd. Inställningen görs under Kontoinställningar och Relationer.

Vad är en förvaltare respektive projektförvaltare?

Förvaltare (curator) av iNaturalists webbplats är utsedda volontärer som har möjlighet att uppdatera iNaturalists taxonomi. De modererar även användarinnehåll och vidtar åtgärder om diskussionen inte hålls till sakfrågan eller håller god ton. Förvaltare utses av SLU Artdatabanken.

Projektförvaltare (project curator) är den som kan hantera inställningarna i ett projekt. En projektförvaltare kan endast se de exakta koordinaterna för dina diffuserade och privata fynd om du ger din uttryckliga tillåtelse. Denne kallas då för en betrodd projektförvaltare. Projektägaren utser projektförvaltare.

Spelar det någon roll i naturvårdshänseende om jag använder Artportalen eller iNaturalist.Se för att rapportera artobservationer?

Artportalen är ett system för artobservationer som tillhandahålls av SLU Artdatabanken. Till Artportalen finns expertvaliderare kopplade, som granskar en del av de inrapporterade fynden. Även användarna hjälper varandra med artbestämningen och det finns automatiska valideringsregler i systemet. Fynd som läggs in i iNaturalist valideras i dagsläget endast av andra användare.

Data som uppnått forskningsklass (research-grade) i iNaturalist skördas dagligen av SLU Artdatabanken och tillgängliggöras i Fyndkartor på Artfakta.se. Skyddsklassade arter som läggs in i iNaturalist.Se exporteras till SLU Artdatabanken en gång i halvåret.

Fynd som skördas från iNaturalist matchas automatiskt mot SLU Artdatabankens taxonomiska databas Dyntaxa. En manuell granskning av de över 60 000 arterna är inte möjlig. Detta innebär att det finns en risk för att vissa fynd inte kommer kunna importeras till SLU Artdatabankens databas. I dagsläget garanteras en korrekt matchning för de ca 150 skyddsklassade arter som finns representerade i båda systemen.

Sammanfattningsvis innebär detta att om ditt fynd inte uppnår forskningsklass eller om taxonet inte kan matchas kommer inte fyndet komma svensk naturvård till del samt att fynd av skyddsklassade arter gör det med upp till ett halvårs fördröjning.

Gör det något om jag rapporterar samma fynd både till Artportalen och i iNaturalist.Se?

Det går bra att lägga in ett och samma fynd i både iNaturalist.Se och Artportalen.

Kan jag använda samma konto på iNaturalist.Se som på iNaturalist.org?

Ja, samma konto gäller oavsett vilken nod du ansluter dig till. Om du redan har ett konto på iNaturalist.org och surfar in på iNaturalist.se kommer frågan upp om du vill ansluta till den svenska noden. Se nästa fråga för mer information.

Vad innebär det att jag ansluter mig till iNaturalist.Se?

När du loggar in på iNaturalist.Se första gången får du frågan om du vill ansluta dig till iNaturalist.Se. Att vara ansluten till iNaturalist.Se innebär att du delar de exakta koordinaterna för dina skyddade fynd från Sverige med SLU Artdatabanken. Din e-postadress blir också synlig för SLU Artdatabanken och kan användas i syfte att kommunicera webbplatsaktiviteter med dig.

Vi rekommenderar att du som rapporterar mestadels från Sverige väljer att ansluta ditt konto till iNaturalist.Se för att dina fynd av skyddade arter ska komma SLU Artdatabanken till del. På så sätt är du med och bidrar till svensk naturvård.

Hur uppnår ett fynd forskningsklass i iNaturalist?

Fynd från Sverige som uppnår forskningsklass (research-grade) delas med SLU Artdatabanken. Krav för att ett fynd ska uppnå forskningsklass:

 • Datum finns
 • Geografisk plats (koordinater) finns
 • Bild eller ljud finns
 • Fyndet gäller ej en art som är i fångenskap eller odlad
 • Minst 2/3 av de användare som hjälpt till med artbestämningen (identifiers) av ett taxon (art eller lägre) godkänner artbestämningen

Fynden förblir eller återgår till status grundklass (casual grade) om villkoren ovan inte är uppfyllda eller om följande inträffar:

 • Communityn tycker inte att datumet verkar vara riktigt/trovärdigt
 • Communityn tycker inte att platsen verkar vara riktig/trovärdig (t.ex. apor mitt i havet)
 • Communityn håller inte med om att organismen är vild/naturlig
 • Communityn tycker inte att observationen gäller en art, t.ex. att bilden visar ett landskap, vatten eller klippor
 • Communityn tycker inte att observationen gäller ett fynd från de senaste (ca) hundra åren (fossil är inte tillåtet, men spår, avföring och döda löv är ok)
 • Communityn tycker inte att observationen längre behöver en bestämning OCH communityns bestämning är på eller över familjenivå
 • Observatören har valt bort communityns bestämning och communityns taxonbestämning är inte över- eller underliggande till taxonet som observatören valt

Varje användare har möjlighet att rösta för de olika egenskaperna ovan och ingår därmed i communityn. Övrig information:

 • Fynd som uppnått “forskningsklass” får status *Behöver artbestämmas (needs ID)* om communityn tycker att bestämningen ska ändras ovanför artnivå
 • Fynd som uppnått “forskningsklass” får status ”Behöver artbestämmas” om communityn röstar för att det behövs fler bestämningar
 • Fynd kan uppnå ”forskningsklass” på släktesnivå eller någon annan nivå under familj om communityn tycker att en bestämning kan sättas på den nivån och röstar för att fyndet inte behöver fler bestämningar
 • Systemet kommer att rösta för att fyndet inte är vilt/naturligt om det finns minst 10 andra fynd av släktet (eller lägre) i den minsta geografiska enheten som innehåller detta fynd och 80% eller fler av de fynden har markerats som EJ vilda/naturliga

Finns iNaturalist som app?

Ja, iNaturalist finns både för Android och iOS. Dessutom finns Seek som är en app för barn och nybörjare, läs mer om Seek nedan.

Får barn använda iNaturalist?

Ja, och för yngre barn under 13 år finns appen Seek.

Vad är Seek?

Seek är en native-app för Android och iOS anpassad för nybörjare eller barn då man kan lägga in fynd utan att dela dem med andra – man behöver inte ens ha ett konto. I Seek kan man anta utmaningar och samla utmärkelser. Seek är bra för att kunna bestämma arter med den automatiska bildigenkänningen, som också fungerar utan internetuppkoppling. Är användaren över 13 år eller har föräldrars tillåtelse kan de logga in och lägga in arter i iNaturalist via Seek. Ingen personlig information samlas in via Seek från icke inloggade användare.

Revised on 29 juni 2023 20.11 by cynips cynips